Diagnostyka – Toksykologia

Kategoria:

Wszystkie kategorie
Podstawowe i biochemiczne
Mikrobiologia
Badania kału
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
Hematologia
Serologia
Diagnostyka chorób tarczycy
Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne
Diagnostyka anemii
Diagnostyka cukrzycy
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
Inne hormony i matabolity
Diagnostyka chorób nowotworowych
Układ krzepnięcia
Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy
Badania moczu
Infekcje
Toksykologia
Autoimmunologia
Alergologia
Ustalenie ojcostwa i diagnostyka chorób genetycznych MET. PCR
Histopatologia
Pakiety Badań
Różne

Diagnostyka - Toksykologia

nazwa podstawowa badania wynik (dni robocze)
TOKSYKOLOGIA- LEKI
Lit, ilościowo 3
Karbamazepina, ilościowo 4
Kwas walproinowy, ilościowo 4
Fenytoina, ilościowo 4
Fenobarbital, ilościowo 5
Digoksyna, ilościowo 4
Propafenon, ilościowo 5
Paracetamol, ilościowo 3
Salicylany, ilościowo 3
Teofilina, ilościowo 4
Cyklosporyna A, ilościowo 3
Takrolimus, ilościowo 4
Amiodaron w surowicy 3
Wankomycyna 3
Gentamycyna 5
Selen, ilościowo 23
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
Amfetamina w moczu, jakościowo 2
Heroina w moczu, jakościowo 2
Kokaina w moczu, jakościowo 2
Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 2
Marihuana w moczu, jakościowo 2
Barbiturany w moczu, jakościowo 2
Opiaty w moczu 2
Kanabinoidy w moczu, półilościowo 2
Kokaina w moczu, półilościowo 2
Opiaty w moczu, półilościowo 2
Amfetamina/metamfetamina w moczu, półilościowo 2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
Etanol, ilościowo 2
Fenol w moczu, ilościowo 7
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 4
Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY
Osmolalność surowicy 1
Osmolalność moczu 1
Osmolalność - badanie wyliczane 4
Methemoglobina we krwi ilościowo 3
Szczawiany w DZM 14
Cytryniany w moczu 7
TOKSYKOLOGIA-METALE
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 5
Kwas hipurowy 10
Cynk w moczu 7
Cynk, ilościowo 7
Miedź, ilościowo 7
Miedź w moczu, ilościowo 7
Chrom w moczu 14
Ołów we krwi 7
Ołów w moczu, ilościowo 7
Rtęć w moczu, ilościowo 10
Kadm we krwi 7
Kadm w moczu 7
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 3
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 15-21
Porfiryny całkowite w moczu 14
Koproporfiryna 16
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 14