Metaboliczny charakter białek

Badanie kropli krwi

Substraty, uczestniczące w procesach metabolicznych wewnątrzkomórkowych muszą być zdolne do pobierania oraz oddawania elektronów w łańcuchu wielostopniowej redukcji bądź utleniania. Jest to powód, dla którego należy analizować je jako konkretnie ściśle zbilansowane czynniki energetyczne, które dysponują niedoborem lub nadmiarem elektronów w stosunku do substratów.

Ludzkie ciało składa się przede wszystkim z komórek białkowych, które mają możliwość zrealizowania tysięcy procesów biochemicznych. Każdy proces metaboliczny w ostateczności doprowadza do odbierania bądź przekazywania elektronów. Siły ładunków elektromagnetycznych, którymi obdarzone są konkretne czynniki uczestniczące w tych przemianach umożliwiają procesy metaboliczne. Bilans elektromagnetyczny konkretnego czynnika może wynosić zero, jednak jest to jedynie określenie jego chwilowego potencjału. Sygnalizuje to, że w danym momencie suma ładunków dodatnich oraz ujemnych zostaje zrównoważona. Nie jest to stan stały, zależnie od innych czynników (otaczającego środowiska) może on ulec gwałtownej zmianie. Wszystko w procesach metabolicznych zależne jest od szybkości łańcucha przenoszenia elektronów. Problem mogą stanowić dwie substancje. Po pierwsze niejonowe, które są najczęściej zaburzeniem udaremniającym prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. Drugim rodzajem substancji są substancje syntetyczne, które pełnią funkcję inhibitorów, nie można dlatego dokładnie określić w jakim stopniu są one szkodliwe. Niestety nie ma rzetelnych badań, które by określały poziom szkodliwości dodatków funkcjonalnych w produktach spożywczych, a także suplementach. Znane są natomiast wyniki badań określające metaboliczną aktywność użytych składników w lekarstwach, czyli chemii farmaceutycznej oraz skutki użycia tych składników. Mimo to przyjmowanie w tym samym czasie różnego rodzaju leków może doprowadzić do trudnych do przewidzenia skutków oraz komplikacji metabolicznych. Dlatego też pacjent powinien obowiązkowo informować lekarza o przyjmowanych lekarstwach.

Białko jest podstawowym składnikiem ludzkiego ciała. Poza tym ma ono znaczne funkcje w procesach metabolicznych, podczas których z poszczególnych aminokwasów tworzone są złożone łańcuchy, które dzięki temu otrzymują konkretne znaczenie.