Diagnostyka – badania laboratoryjne

Wszystkie Badania

kategoria nazwa podstawowa badania wynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz - badanie ogólne może być z osadem 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE OB 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Morfologia krwi (pełna) 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Rozmaz krwi (manualnie) 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE PT (INR) 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE APTT 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Fibrynogen 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE D-dimer, ilościowo 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Glukoza 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Elektrolity 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Sód 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Potas 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Cholesterol całkowity 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Cholesterol HDL 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia 3
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Trójglicerydy 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE ALT 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE AST 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Fosfataza zasadowa 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Bilirubina całkowita 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Bilirubina związana 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Bilirubina wolna 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE GGTP 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Cholinoesteraza 3
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Dehydrogenaza mleczanowa 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Lipaza 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Amylaza 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocznik 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Kreatynina 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Klirens kreatyniny 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Cystatyna C 10
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Kwas moczowy 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Białko całkowite 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Albumina 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Proteinogram 2
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Żelazo 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Ferrytyna 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Wapń całkowity 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Wapń zjonizowany 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Chlorki 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Fosfor nieorganiczny 1
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Magnez 1
BADANIA KAŁU Kał - badanie ogólne 2
BADANIA KAŁU Kał na pasożyty (1 ozn.) 2
BADANIA KAŁU Owsiki - wymaz parazytologiczny 2
BADANIA KAŁU Kał - G. lamblia met. ELISA 3
BADANIA KAŁU Kał - krew utajona (bez diety) 2
BADANIA KAŁU Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 10
BADANIA KAŁU Kał - rota i adenowirusy 1
BADANIA KAŁU Kał pasożyty – Parasep SF 5
BADANIA KAŁU Kał - norowirusy 3
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH CRP, ilościowo 1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH Prokalcytonina, ilościowo 1-2
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH ASO, ilościowo 1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH RF, ilościowo 1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH Odczyn Waalera-Rosego 1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH anty-CCP 1
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH Alfa-1-antytrypsyna w kale 4
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH Elastaza trzustkowa w kale 20
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH Kalprotektyna w kale 17
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH M2-PK w kale met. ELISA 14
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH Laktoferyna w kale met. ELISA do 34
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA CK 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA CK-MB, aktywność 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Troponina T 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Mioglobina 3
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA NT pro-BNP 2
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Homocysteina - * 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA HEMATOLOGIA
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Retikulocyty 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Płytki krwi (na cytrynian) 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Eozynofilia, wymaz z nosa 2
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA Mielogram 6
SEROLOGIA Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.

UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).

Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego”.

3
SEROLOGIA Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 7
SEROLOGIA Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 7
SEROLOGIA Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń 7
SEROLOGIA P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 2
SEROLOGIA P/c. odpornościowe identyfikacja 10
SEROLOGIA Bezpośredni test antyglobulinowy 2
SEROLOGIA Badanie przedtransfuzyjne 1
SEROLOGIA Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY TSH 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY FT4 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY FT3 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY T4 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY T3 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY anty-TPO 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY anty-TG 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY P/c. p. receptorom TSH 3
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY Tyreoglobulina 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 21
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE FSH 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE LH 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Estradiol 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Progesteron 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Prolaktyna 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Beta-HCG (total) 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE HCG wolna podjednostka beta 4
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR do 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE PAPP-A - KRYPTOR do 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE IONA Test 12
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Harmony Test 17
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Estriol wolny 3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE PAPP-A 3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Prisca - raport 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE DHEA SO4 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE DHEA* 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Androstendion 3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Testosteron 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Testosteron wolny 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE SHBG 1
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE 17-hydroksyprogesteron* 5
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Kariotyp, badanie cytogenetyczne do 26
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Cytologia ginekologiczna 7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Cytologia cienkowarstwowa LBC 6
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE AMH* 8 do 11
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych 4
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Inhibina B 15
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Inhibina A 25
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Biocenoza pochwy 3
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Makroprolaktyna 7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 9
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 9
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE Indeks sFlt-1/PlGF 9
DIAGNOSTYKA ANEMII Transferyna 1
DIAGNOSTYKA ANEMII Witamina B12 - * 1
DIAGNOSTYKA ANEMII Kwas metylomalonowy MMA 17
DIAGNOSTYKA ANEMII Kwas foliowy 1
DIAGNOSTYKA ANEMII Erytropoetyna 3-4
DIAGNOSTYKA ANEMII TIBC 1
DIAGNOSTYKA ANEMII UIBC 1
DIAGNOSTYKA ANEMII Rozpuszczalny receptor transferyny 7
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY Hemoglobina glikowana met. HPLC 3
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 2
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY Fruktozamina 14
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY Insulina - * 1
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY C-peptyd - * 1
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF 7
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 16
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 9
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Parathormon (intact) - * 1
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Kalcytonina - * 3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Osteokalcyna - * 3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Fosfataza kwaśna 3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 4
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH C-telopeptyd kolagenu typu I 15
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) 12
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Pyrylinks D w moczu 4
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2* 5
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Witamina D3 metabolit 25(OH) 1
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH Profil reumatyczny1 IgG met. IIF 15
INNE HORMONY I METABOLITY ACTH - * 1
INNE HORMONY I METABOLITY Kortyzol 1
INNE HORMONY I METABOLITY Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu 5
INNE HORMONY I METABOLITY 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 10
INNE HORMONY I METABOLITY 17-ketosteroidy w DZM 10
INNE HORMONY I METABOLITY Aldosteron* 1
INNE HORMONY I METABOLITY Aldosteron w DZM 14
INNE HORMONY I METABOLITY Aktywność reninowa osocza (ARO) 8-11
INNE HORMONY I METABOLITY Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 9
INNE HORMONY I METABOLITY Dopamina w DZM 16
INNE HORMONY I METABOLITY Metoksykatecholaminy w DZM 14
INNE HORMONY I METABOLITY Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 14 - 21
INNE HORMONY I METABOLITY Kwas wanilinomigdałowy w DZM 15
INNE HORMONY I METABOLITY Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA 16
INNE HORMONY I METABOLITY Hormon wzrostu - * 3-4
INNE HORMONY I METABOLITY IGF-BP3 20
INNE HORMONY I METABOLITY IGF-1 - * 4
INNE HORMONY I METABOLITY Gastryna - * 3
INNE HORMONY I METABOLITY Leptyna 90
INNE HORMONY I METABOLITY Serotonina 16
INNE HORMONY I METABOLITY Serotonina w DZM 16
INNE HORMONY I METABOLITY Profil steroidowy w DZM met. GC-MS do 56
INNE HORMONY I METABOLITY Kwas homogentyzynowy w DZM 17
INNE HORMONY I METABOLITY Alfa-2 makroglobulina 4
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Chromogranina A 14
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 3
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH HE4 3
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PSA całkowity 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PSA wolny 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PCA3 w moczu 24
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Fosfataza kwaśna sterczowa 3
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CEA 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH AFP 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CA 125 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CA 15-3 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CA 19-9 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH TPS 14
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH SCC - Ag 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CYFRA 21-1 9
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CA 72-4 6-9
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Beta-2-mikroglobulina 7
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH BRCA 1 met. PCR 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH BRCA 2 met PCR 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH S100 5-8
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH NSE (Neuroswoista enolaza) 10
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Adrenalina 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Adrenalina w DZM 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Noradrenalina 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Noradrenalina w DZM 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Metanefryna w DZM 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Normetanefryna w DZM 17
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Septyna 9 20
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Czas trombinowy 1
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Czynnik von Willebranda 16
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Antytrombina III, aktywność 3
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Białko C aktywność - * 4
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Oporność na aktywne białko C 10
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Białko S wolne* 9
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Czynnik V Leiden ( met.PCR) 14
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 14
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 15
UKŁAD KRZEPNIĘCIA FDP - produkty degradacji fibrynogenu 2
UKŁAD KRZEPNIĘCIA Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 16
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgG 1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgM 1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgA 1
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Dopełniacz, składowa C-3c 5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Dopełniacz, składowa C-4 5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY HLA-B27 met.PCR 10
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Kompleksy immunologiczne 10
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Alfa-1-antytrypsyna 5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Ceruloplazmina 3
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Haptoglobina 5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY C1 inhibitor, aktywność 35
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY C1 inhibitor, stężenie 8-12
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Łańcuchy lekkie kappa 8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Łańcuchy lekkie kappa w moczu 8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Łańcuchy lekkie lambda 8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Łańcuchy lekkie lambda w moczu 8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy 8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 8
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Wolne kwasy tłuszczowe do 30
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Lipoproteina Lp(a) 7
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 9
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Aldolaza 9
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY Acetylocholinesteraza krwinkowa 5
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgG1, podklasa 17
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgG2, podklasa 17
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgG3, podklasa 17
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgG4, podklasa 14
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY IgG1-4, zestaw podklas 5
BADANIA Z MOCZU Białko w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Glukoza w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Wapń w DZM - * 1
BADANIA Z MOCZU Fosfor w DZM - * 1
BADANIA Z MOCZU Magnez w DZM - * 1
BADANIA Z MOCZU Mocznik w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Kreatynina w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Kwas moczowy w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Sód i potas w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Chlorki w DZM 1
BADANIA Z MOCZU Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 1
BADANIA Z MOCZU Wapń w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Fosfor w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Magnez w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Mocznik w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Kreatynina w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Kwas moczowy w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Sód i potas w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Chlorki w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Amylaza w moczu 1
BADANIA Z MOCZU Albumina DZM 2
BADANIA Z MOCZU Liczba Addisa - * 1
BADANIA Z MOCZU Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 2
BADANIA Z MOCZU Porfobilinogen w DZM do 10
INFEKCJE HBs antygen 1
INFEKCJE HBs przeciwciała 1
INFEKCJE HBe antygen 1
INFEKCJE HBe przeciwciała 1
INFEKCJE HBc przeciwciała całkowite 1
INFEKCJE HBc przeciwciała IgM 1
INFEKCJE HBV met. PCR, ilościowo 22
INFEKCJE HBV met. PCR, jakościowo 13
INFEKCJE HBV met. PCR, genotypowanie A - H do 12
INFEKCJE HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę do 12
INFEKCJE HBV met. PCR, lekooporność entekawir do 12
INFEKCJE HCV przeciwciała 1
INFEKCJE HCV met. PCR, ilościowo 22
INFEKCJE HCV met. PCR, jakościowo * 13
INFEKCJE HCV genotypowanie 12
INFEKCJE HAV przeciwciała całkowite 3
INFEKCJE HAV przeciwciała IgM 4
INFEKCJE HIV Ag/Ab (Combo) 1
INFEKCJE HIV test potwierdzenia met. western-blot 7
INFEKCJE HIV met. PCR, ilościowo do 12
INFEKCJE HTLV I/II, przeciwciała 10
INFEKCJE Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) do 10
INFEKCJE Kiła (Treponema pallidum), FTA do 10
INFEKCJE Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG do 10
INFEKCJE Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM do 10
INFEKCJE Kiła (Treponema pallidum), TPHA do 10
INFEKCJE Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS do 10
INFEKCJE Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 1
INFEKCJE Toksoplazmoza IgG 1
INFEKCJE Toksoplazmoza IgM 1
INFEKCJE Toksoplazmoza IgA 14
INFEKCJE Toksoplazmoza IgG awidność 5
INFEKCJE Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 4
INFEKCJE Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 9
INFEKCJE Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo 9
INFEKCJE Różyczka (Rubella virus) IgG 1
INFEKCJE Różyczka (Rubella virus) IgM 1
INFEKCJE CMV (Cytomegalovirus) IgG 1
INFEKCJE CMV (Cytomegalovirus) IgM 1
INFEKCJE CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 5
INFEKCJE CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 15-20
INFEKCJE CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 10
INFEKCJE CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 7
INFEKCJE CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot 4
INFEKCJE HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 8
INFEKCJE HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 8
INFEKCJE HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 12
INFEKCJE EBV (Epstein-Barr virus) IgG 3
INFEKCJE EBV (Epstein-Barr virus) IgM 3
INFEKCJE Mononukleoza zakaźna, jakościowo 1
INFEKCJE EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 15
INFEKCJE EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 12
INFEKCJE EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 3
INFEKCJE EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 3
INFEKCJE EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 10
INFEKCJE Enterowirusy IgM 16
INFEKCJE Enterowirusy IgG 16
INFEKCJE Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 10
INFEKCJE Mycoplasma pneumoniae IgA 18
INFEKCJE Mycoplasma pneumoniae IgG 4
INFEKCJE Mycoplasma pneumoniae IgM 4
INFEKCJE Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 10
INFEKCJE Mycoplazma genitalium met. PCR 13
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 3
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 3
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA 5-7
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 7
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 7
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 7
INFEKCJE Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 14
INFEKCJE Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 3
INFEKCJE Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 3
INFEKCJE Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA 7
INFEKCJE Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 14
INFEKCJE Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 7
INFEKCJE Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 7
INFEKCJE Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 7
INFEKCJE Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo 5-9
INFEKCJE Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 16
INFEKCJE HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * 10
INFEKCJE HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * 25
INFEKCJE Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae) 9
INFEKCJE Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 5-12
INFEKCJE Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 5-12
INFEKCJE Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR 15
INFEKCJE Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo 10
INFEKCJE Helicobacter pylori - test oddechowy 7
INFEKCJE Helicobacter pylori IgG 3
INFEKCJE Helicobacter pylori IgA 5-7
INFEKCJE Helicobacter pylori w kale, antygen 3
INFEKCJE Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 5-7
INFEKCJE Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 5-7
INFEKCJE Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 7-9
INFEKCJE Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 15
INFEKCJE Grypa typ A IgG 15
INFEKCJE Grypa typ A IgM 15
INFEKCJE Grypa typ B IgG 15
INFEKCJE Grypa typ B IgM 15
INFEKCJE Paragrypa typ 1-3 IgG 17
INFEKCJE Paragrypa typ 1-3 IgM 17
INFEKCJE Paragrypa typ 3 IgG 7
INFEKCJE Odra (Morbilli virus) IgG 17
INFEKCJE Odra (Morbilli virus) IgM 17
INFEKCJE Ospa (Varicella zoster virus) IgG 9
INFEKCJE Ospa (Varicella zoster virus) IgM 9
INFEKCJE Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 15
INFEKCJE Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 15
INFEKCJE Grypa typ A i B antygeny 1
INFEKCJE Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 5
INFEKCJE Borelioza IgG 1
INFEKCJE Borelioza IgM 1
INFEKCJE Borelioza IgG met. western-blot 5
INFEKCJE Borelioza IgM met. western-blot 5
INFEKCJE Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 13
INFEKCJE Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 12
INFEKCJE Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 12
INFEKCJE Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 12
INFEKCJE TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA 9
INFEKCJE TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA 9
INFEKCJE Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR 14
INFEKCJE Panel infekcji odkleszczowych(Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR 16
INFEKCJE Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 15
INFEKCJE Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF 15
INFEKCJE Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
do 3 tyg
INFEKCJE Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)Borrelia burgdorferi,Babesia divergens,Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae,Toxoplasma gondii, met. PCR 18
INFEKCJE Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens,
Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae
18
INFEKCJE Bruceloza IgG 15
INFEKCJE Bruceloza IgM 15
INFEKCJE Brucelloza met.OWD 14
INFEKCJE Listerioza, jakościowo 7-9
INFEKCJE Listeria monocytogenes IgG met. IIF 18
INFEKCJE Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA 10
INFEKCJE Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA 10
INFEKCJE Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA 10
INFEKCJE Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 21
INFEKCJE Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 15
INFEKCJE Parvowirus B19 IgG i IgM 7
INFEKCJE Parvowirus B19 IgG met. ELISA 7
INFEKCJE Parvowirus B19 IgM met. ELISA 7
INFEKCJE Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 5-9
INFEKCJE Adenowirusy met. PCR, jakościowo 5-9
INFEKCJE Coxackie wirusy przeciwciała 14
INFEKCJE Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 16
INFEKCJE Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 16
INFEKCJE Mycobacterium tuberculosis test jakościowy 9
INFEKCJE Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. Wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR od 6 tyg do 3 mies
INFEKCJE Quantiferon TB 10
INFEKCJE Tężec (Clostridium tetanii) IgG 20
INFEKCJE Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 7
INFEKCJE Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 12
INFEKCJE Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 10
INFEKCJE Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 12
INFEKCJE Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 21
INFEKCJE Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 14
INFEKCJE Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA 9
INFEKCJE Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF 10
INFEKCJE Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 6
INFEKCJE Candida – antygen krążący 10
INFEKCJE Aspergillus – antygen krążący 14
INFEKCJE Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 17
INFEKCJE Aspergillus spp. IgG, ilościowo 17
INFEKCJE HBs antygen, test potwierdzenia 1
INFEKCJE Nużyca 2
INFEKCJE Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 12
INFEKCJE Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 7
INFEKCJE Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 10
INFEKCJE Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 10
INFEKCJE Legionella pneumophila, antygen do 4
INFEKCJE Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 6
INFEKCJE Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 6
INFEKCJE Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 6
INFEKCJE Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 7
INFEKCJE Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo 6
INFEKCJE Babesia divergens met.PCR, jakościowo 10
INFEKCJE Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF 13
INFEKCJE Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF 13
INFEKCJE Babesia microti IgG met. IIF 10
INFEKCJE P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG 9
INFEKCJE Schistosomoza IgG, met. Western Blot 12
INFEKCJE Hantavirus IgG, met.ELISA do 13
INFEKCJE Hantavirus IgM, met.ELISA do 13
INFEKCJE Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 12
INFEKCJE Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 12
INFEKCJE Gorączka Denga IgG, met ELISA 15
INFEKCJE Gorączka Denga IgM, met. ELISA 15
INFEKCJE Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 14
INFEKCJE Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 12
TOKSYKOLOGIA- LEKI Lit, ilościowo 3
TOKSYKOLOGIA- LEKI Karbamazepina, ilościowo (Amizepina) 4
TOKSYKOLOGIA- LEKI Kwas walproinowy, ilościowo (depakina) 4
TOKSYKOLOGIA- LEKI Fenytoina, ilościowo 4
TOKSYKOLOGIA- LEKI Fenobarbital, ilościowo 5
TOKSYKOLOGIA- LEKI Digoksyna, ilościowo 4
TOKSYKOLOGIA- LEKI Propafenon, ilościowo 5
TOKSYKOLOGIA- LEKI Paracetamol, ilościowo 3
TOKSYKOLOGIA- LEKI Salicylany, ilościowo 3
TOKSYKOLOGIA- LEKI Teofilina, ilościowo 4
TOKSYKOLOGIA- LEKI Cyklosporyna A, ilościowo 3
TOKSYKOLOGIA- LEKI Takrolimus, ilościowo 4
TOKSYKOLOGIA- LEKI Amiodaron w surowicy 3
TOKSYKOLOGIA- LEKI Wankomycyna 3
TOKSYKOLOGIA- LEKI Selen, ilościowo 23
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Amfetamina w moczu, jakościowo 2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Kokaina w moczu, jakościowo 2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Marihuana w moczu, jakościowo 2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Barbiturany w moczu, jakościowo 2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Metadon w moczu, jakościowo 2
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI Opiaty w moczu 2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE Etanol, ilościowo 2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE Fenol w moczu, ilościowo 7
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 4
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY Osmolalność surowicy 1
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY Osmolalność moczu 1
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY Methemoglobina we krwi ilościowo 3
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY Mleczany, ilościowo 5
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY Szczawiany w DZM 14
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY Cytryniany w moczu 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 5
TOKSYKOLOGIA-METALE Kwas hipurowy 10
TOKSYKOLOGIA-METALE Cynk w moczu 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Cynk, ilościowo 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Miedź, ilościowo 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Miedź w moczu, ilościowo 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Chrom w surowicy 17
TOKSYKOLOGIA-METALE Chrom w moczu 14
TOKSYKOLOGIA-METALE Ołów we krwi 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Ołów w moczu, ilościowo 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Rtęć w moczu, ilościowo 10
TOKSYKOLOGIA-METALE Kadm we krwi 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Kadm w moczu 7
TOKSYKOLOGIA-METALE Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 3
TOKSYKOLOGIA-METALE Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 15-21
TOKSYKOLOGIA-METALE Porfiryny całkowite w moczu 14
TOKSYKOLOGIA-METALE Koproporfiryna 16
TOKSYKOLOGIA-METALE Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 14
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 3
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening 6
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 6
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 5-7
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 5-7
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 6
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA7) met. ELISA 7
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 6
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano 4
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ (ANA10) met. IIF i DID ( 9 antygenów) 6
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ anty-Sm met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ przeciw histonom met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 12
AUTOIMMUNOLOGIA SLE, półilościowo 2
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. aktynie met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot do 21
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 8
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 5
AUTOIMMUNOLOGIA Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 6
AUTOIMMUNOLOGIA Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot 15
AUTOIMMUNOLOGIA Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT 3
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 12
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 12
AUTOIMMUNOLOGIA Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot 3
AUTOIMMUNOLOGIA Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT 3
AUTOIMMUNOLOGIA P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 6
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 6
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 6
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 9
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 9
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 9
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 45
AUTOIMMUNOLOGIA Antykoagulant toczniowy* 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG do 32
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM do 32
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT), IgG i IgM do 32
AUTOIMMUNOLOGIA Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 17
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA 17
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 17
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 17
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. plemnikom met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA do 33
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. przeciwko titinie 20
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 15
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 21
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. onkoneuronalne met.IIF 16
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 21
AUTOIMMUNOLOGIA Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF do 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 9
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 3
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 5
AUTOIMMUNOLOGIA Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot do 6
AUTOIMMUNOLOGIA Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF do 5
AUTOIMMUNOLOGIA Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych
AUTOIMMUNOLOGIA Badania tkankowe 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 5-10
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 9
AUTOIMMUNOLOGIA Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 5
AUTOIMMUNOLOGIA p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 15-35
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 21
AUTOIMMUNOLOGIA P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 17
AUTOIMMUNOLOGIA P/c. p. 21-hydroksylazie 18
ALERGOLOGIA IgE całkowite 1
ALERGOLOGIA Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 1
ALERGOLOGIA Eozynofilia, wymaz z nosa 1
ALERGOLOGIA Tryptaza 12
ALERGENY W PANELACH Panel alergenów - mieszany (27 alergenów) 3
ALERGENY W PANELACH Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) 3
ALERGENY W PANELACH Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) 3
ALERGENY W PANELACH Panel atopowy (20 alergenów) 3-4
ALERGENY W PANELACH Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)           1-2
ALERGENY W PANELACH Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 1-2
ALERGENY W PANELACH Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 3-6
ALERGENY W PANELACH IgE sp. GP3 panel traw 3 11
ALERGENY W PANELACH Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) 2
ALERGENY W PANELACH Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 2
ALERGENY W PANELACH Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) 2
ALERGENY W PANELACH Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) 2
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop nBet v 1, brzoza 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop rBet v 2, brzoza 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop nDer f 1, roztocze 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop nDer f 2, roztocze 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop nDer p 1, roztocze 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop nDer p 2, roztocze 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop rMal d 1, jabłko 3
ALERGENY W PANELACH IgE sp.epitop rMal d 4, jabłko 3
Alergeny- składniki kurzu, roztocza IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztocza IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztocza IgE sp. D70 - Acarus siro 3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztocza IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 3-6
Alergeny- składniki kurzu, roztocza IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E7 - odchody gołębia 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. I6 - karaluch - prusak 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E1 - sierść kota 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E2 - sierść psa 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E3 - sierść konia 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E201 - pióra kanarka 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E86 - pióra kaczki 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E84 - naskórek chomika 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E82 - naskórek królika 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E81 - naskórek owcy 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 3-6
Alergeny- sierści i pierza IgE sp. E5 łupież psa 11
Alergeny- trawy i zboża IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 3-6
Alergeny- trawy i zboża IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 3-6
Alergeny- trawy i zboża IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 3-6
Alergeny- trawy i zboża IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 3-6
Alegreny-drzewa IgE sp. T3 - brzoza 3-6
Alegreny-drzewa IgE sp. T4 - leszczyna 3-6
Alegreny-drzewa IgE sp. T2 - olcha 3-6
Alegreny-drzewa IgE sp. T14 - topola 3-6
Alegreny-drzewa IgE sp. T12 - wierzba 3-6
Alergeny- chwasty IgE sp. W9 - babka lancetowata 3-6
Alergeny- chwasty IgE sp. W6 - bylica pospolita 3-6
Alergeny- chwasty IgE sp. W10 - komosa biała 3-6
Alergeny - pleśnie IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 3-6
Alergeny - pleśnie IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 3-6
Alergeny - pleśnie IgE sp. M5 - Candida albicans 3-6
Alergeny - pleśnie IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 3-6
Alergeny - pleśnie IgE sp. M4 - Mucor racemosus 3-6
Alergeny - pleśnie IgE sp. M1 - Penicillium notatum 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F1 - białko jajka 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F245 - jajko całe 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F75 - żółtko jajka 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F78 - kazeina 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F2 - mleko krowie 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F81 - ser cheddar 3-6
Alergeny- mleczne IgE sp. F 360 jogurt 11
Alergeny- mączne IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F11 - gryka 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F6 - jęczmień 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F8 - kukurydza 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F7 - owies 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F4 - pszenica 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F9 - ryż 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F14 - soja 3-6
Alergeny- mączne IgE sp. F5 - żyto 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F88 - baranina 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F284 - indyk 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F83 - kurczak 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F26 - wieprzowina 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F27 - wołowina 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F3 - dorsz 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F40 - tuńczyk 3-6
Alergeny- mięsa i ryb IgE sp. F 24 - krewetka 11
Alergeny - warzywa IgE sp. F15 - fasola 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F12 - groch 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F31 - marchew 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F244 - ogórek 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F86 - pietruszka 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F25 - pomidor 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F85 - seler 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F35 - ziemniak 3-6
Alergeny - warzywa IgE sp. F48 - cebula 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F92 - banan 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F94 - gruszka 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F49 - jabłko 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F84 - kiwi 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F33 - pomarańcza 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F44 - truskawka 3-6
Alergeny- owoce IgE sp. F 237 - morela 11
Alergeny- owoce IgE sp. F 259 - winogrona 11
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F105 - czekolada 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F93 - kakao 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F221 - kawa 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F89 - musztarda 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F277 - koperek 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F280 - pieprz czarny 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F17 - orzech leszczyny 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F256 - orzech włoski 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F13 - orzech ziemny 3-6
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy IgE sp. F 20 - migdały 11
Alegreny-owady IgE sp. I3 - jad osy 3-6
Alegreny-owady IgE sp. I1 - jad pszczoły 3-6
Alegreny-owady IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 3-6
Alegreny-owady IgE sp. I71 - jad komara 3-6
Alegreny-owady IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 3-6
Alegreny-owady IgE sp. I205 - jad trzmiela 9-10
Alergeny -inne IgE sp. O1 - bawełna 3-6
Alergeny -inne IgE sp. K20 - wełna 3-6
Alergeny -inne IgE sp. K82 - latex 3-6
Alergeny -inne IgE sp. K74 - jedwab 11
Alergeny -inne IgE sp. K80 - formaldehyd 11
Alergeny -inne IgE sp. C204 - amoxycylina 3-6
Alergeny -inne IgE sp. C62 - doksycyklina do 35
Alergeny -inne IgE sp. P1 - glista ludzka 3-6

Kategorie:

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
BADANIA KAŁU
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
SEROLOGIA
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
DIAGNOSTYKA ANEMII
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
INNE HORMONY I METABOLITY
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
BADANIA Z MOCZU
INFEKCJE
TOKSYKOLOGIA
AUTOIMMUNOLOGIA
ALERGOLOGIA
ALERGENY