Ustalenie ojcostwa i diagnostyka chorób genetycznych MET. PCR