Wykłady dr Jacek Radwański

Nowoczesne metody leczenia chorób cywilizacyjnych nie rozwiązują w zadowalającym stopniu potrzeb pacjentów.
Znoszenie objawów wynikających najczęściej ze złego stylu życia i diety zaciemnia i komplikuje obraz choroby nie przybliżając chorego do wyzdrowienia.Z myślą o wszystkich osobach, które zmagają się z problemami zdrowotnymi, klinika R Medica organizuje cykl wykładów dr Radwańskiego na temat podłoża chorób cywilizacyjnych i naturalnych sposobów ich leczenia.

Read More

Kampania Zdrowy Kręgosłup

Kampania „ Zdrowy Kręgosłup ” pod patronatem Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego oraz Kliniki Kręgosłupa
i Rehabilitacji
, została zorganizowana w celu umożliwienia zdiagnozowania i skontrolowania swojego narządu ruchu lub kręgosłupa pod kątem wad postawy, degeneracji i demineralizacji chrząstek stawowych, zwyrodnień kręgosłupa, przeciążeń i stanów zagrażających sprawności ruchowej dla wszystkich grup wiekowych.
Czytaj dalej Kampania Zdrowy Kręgosłup